Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöarbete är mycket viktigt för vår verksamhet. Därför är vi certifierade enligt ISO 9001, IATF 16949 och ISO 14001. Lesjöfors arbetar ständigt med olika verktyg för att övervaka och förbättra våra processer, sett ur ett miljöperspektiv.

Vår filosofi

I vårt företag följer vi upp våra traditioner. Erfarenhet är kärnan i ny kunskap och drivkraften bakom alla framsteg. Kunskaper och färdigheter kan aldrig bli förbrukade, bara förfinas. Kunskap leder alltid till ny kunskap. Vår expertis är teknik för fjädrar, stansade detaljer och bandkomponenter. Efter att ha arbetat med dessa områden under många år är Lesjöfors en erfaren partner och vårt mål är att behålla vår marknadsledande position.

Våra viktigaste egenskaper som har gjort oss marknadsledande är:

 • Hög kompetens
 • Överlägsen kundservice
 • Kostnadseffektiv produktion

Kvalitets- och miljöpolitik

Vår ambition är att alltid leverera högkvalitativa produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

För att kunna uppnå detta gör vi följande:

 • kontinuerligt följer upp, omgranskar och omvärderar våra system och sätter upp mål
 • beaktar och utvärderar kvalitets- och miljöaspekter i de processer vi kan
 • inför kontinuerliga förbättringar på alla nivåer i vår verksamhet
 • vidtar åtgärder för att förhindra misstag och brister
 • säkerställer att vår verksamhet alltid lever upp till gällande lagstiftning och krav
 • ökar kompetens, medvetenhet och förståels bland vår personal regelbundet

Hållbarhet

Vår uppförandekod fokuserar på tre områden: Människor och samhälle, miljö och etik. Det tar upp vår inställning till leverantörer, kvalitet och produktansvar. Koden beskriver våra ansträngningar att skapa en hållbar värdekedja. Koden i sig ger stöd, men den blir bara påtaglig och gör skillnad när den tillämpas i vår dagliga verksamhet.

Hållbarhet skapar affärsmöjligheter. För Lesjöfors AB är kopplingen mellan framgångsrik affärsverksamhet och företagens sociala ansvar uppenbar. Förutom att bidra till en bättre värld skapar vårt hållbarhetsarbete nya affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar riskerna och gör att vi kan möta kraven och förväntningarna hos intresserade delar inom och utanför koncernen.

Vårt arbete fokuserar på fem målområden:

 • Effektivare resursanvändning
 • Avfall och systematiskt miljöarbete
 • Minskad miljöpåverkan
 • Säker och stimulerande arbetsmiljö
 • Enastående medlem av samhället

Nedladdningar