Lesjöfors status gällande Covid-19

Effekterna av utbredningen av Covid-19 på individer, samhälle och näringsliv saknar motstycke.

Lesjöfors agerar med fokus på:

  • att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet genom att minimera spridningsrisker mellan våra anställda,
  • härigenom bidrar vi även till att minska smittotillfällen i samhället,
  • samtidigt som vi försöker bibehålla vår produktion för att säkerställa våra kunders och leverantörers verksamheter och i förlängningen våra medarbetares anställningar.

Daglig översyn och analys av ledningen

Lesjöfors ledningsgrupp ser dagligen över situationen för alla våra bolag och agerar utifrån det. Vi har vidtagit åtgärder som reseförbud, begränsningar i anläggningsbesök, strikta hygienregler, förändrade skiftformer och andra åtgärder som reducerar fysisk kontakt mellan människor, så som till exempel möjligheten att jobba hemifrån.

Nedan listar vi aktuell status på hur vår verksamhet drabbats av Covid-19 och vi uppdaterar listan regelbundet:

Status 22 maj 2020

  • Produktion och leveranser fungerar i de flesta produktionsanläggningar.
  • Tillfälliga och partiella neddragningar sker från och med april i flera av våra bolag i Europa, Asien och Nordamerika. Det gäller främst bolag som levererar till fordonsindustrin. Kina är tillbaka i normal drift efter den tidigare stängningen.
  • Funktioner för sälj och support fungerar utan begränsningar.
  • Ökad personalfrånvaro vid vissa anläggningar, till största delen på grund av skolstängningar. Arbetsuppgifter har planerats om och vi ser ingen större effekt på planerad produktion. Vi har två kända fall av Covid-19 bland våra anställda i USA och en i Storbritannien. Samtliga har haft milda symptom och är på bättringsvägen.
  • En liten andel kunder och leverantörer har meddelat tillfälliga stängningar, huvudsakligen i fordonsindustrin. Säkerhetslager finns på plats både vad gäller färdiga produkter och råmaterial.

I de fall vi ser att leveranser kan komma att påverkas, meddelar vi varje kund individuellt.

Ola Tengroth, VD

Lesjöfors AB

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Klicka ”Okej” för att fortsätta samt ge ditt samtycke. Mer information om cookies hittar du i vår Privacy Policy.